Garantievoorwaarden

Je bent hier: Home / Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden
Bestel uw materialen altijd zo veel mogelijk in één keer. Leveringen uit twee partijen kunnen altijd een structuur- of nuanceverschil vertonen. Bij bestratingsmaterialen blijven geringe afwijkingen in kleur en gradering mogelijk. Controleer voor verwerking of de juiste materialen geleverd zijn. Materialen die eenmaal verwerkt zijn , zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf nooit een reden tot klacht zijn.

Klachten over geleverde materialen dienen binnen 24 uur gemeld te worden, anders gaan wij er van uit dat u tevreden bent met ons product. Bij het verwerken van de materialen dient u altijd te werken volgens de verwerkingsvoorschrifen. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

Klachten voortvloeiend uit een verkeerde verwerking kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij eventuele reclamaties achteraf vergoeden wij geen kosten voor verwerking. Witte uitslag is een verschijnsel dat kan voorkomen bij alle betonproducten. Door regen en andere weersinvloeden verdwijnt de uitslag geleidelijk. Tengevolge van ijzerhoudende grondstoffen in sommige zandsoorten kan incidenteel roest ontstaan. Dit is inherent aan het natuurlijke karakter van het betonproduct en kan derhalve niet als klacht worden behandeld.

Op al onze leveranties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.